[26] Σημεῖα χειμώνων α´,
Ἀστρονομικὸν α´,
Ὀπτικὸν α´,
Περὶ κινήσεως α´,
Περὶ μουσικῆς α´,
Μνημονικὸν α´,
Ἀπορημάτων Ὁμηρικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
〈Ἀπορήματα〉 ποιητικὰ α´,
Φυσικῶν κατὰ στοιχεῖον λη´,
Ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων α´ β´,
Ἐγκυκλίων α´ β´,
Μηχανικὸν α´,
Προβλήματα ἐκ τῶν Δημοκρίτου β´,
Περὶ τῆς λίθου α´,
Παραβολαὶ α´,
Ἄτακτα ιβ´,
Ἐξηγημένα κατὰ γένος ιδ´,
Δικαιώματα α´,
Ὀλυμπιονῖκαι α´,
Πυθιονῖκαι α´,
〈Περὶ〉 μουσικῆς α´,
Πυθικὸς α´,
Πυθιονικῶν ἔλεγχοι α´,
Νῖκαι Διονυσιακαὶ α´,
Περὶ τραγῳδιῶν α´,
Διδασκαλίαι α´,
Παροιμίαι α´,
Νόμοι συσσιτικοὶ α´,
Νόμων α´ β´ γ´ δ´,
Κατηγοριῶν α´,
Περὶ ἑρμηνείας α´,

[26] Pronostici di tempeste, in un libro;
Sull'astronomia, in un libro;
Sull'ottica, in un libro;
Del movimento, in un libro;
Della musica, in un libro;
Sulla memoria, in un libro;
Problemi omerici, in sei libri;
Problemi di poesia, 72* in un libro;
Problemi fisici in ordine alfabetico, in trentotto libri;
Problemi teoretici, in due libri;
Problemi enciclopedici, in due libri;
Sulla meccanica, in un libro;
Problemi democritei, in due libri;
Sul magnete, in un libro;
Parabole, in un libro;
Miscellanea di problemi, in dodici libri;
Problemi ordinati secondo il genere, in quattordici libri;
Controversie giudiziarie, in un libro;
Vincitori ad Olimpia, in un libro;
Vincitori a Pito, in un libro;
Della musica, in un libro;
Su Pito, in un libro;
Critica della lista dei vincitori a Pito, in un libro;
Vittorie dionisiache, in un libro;
Delle tragedie, in un libro;
Didascalie, in un libro;
Proverbi, in un libro;
Leggi per i pasti comuni, in un libro;
Leggi, in quattro libri;
Categorie, in un libro;
Dell'interpretazione, in un libro;