[22] Περὶ δικαιοσύνης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ ποιητῶν α´ β´ γ´,
Περὶ φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
Περὶ πολιτικοῦ α´ β´,
Περὶ ῥητορικῆς ἢ Γρῦλος α´,
Νήρινθος α´,

Σοφιστὴς α´,
Μενέξενος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Συμπόσιον α´,
Περὶ πλούτου α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Περὶ ψυχῆς α´,
Περὶ εὐχῆς α´,
Περὶ εὐγενείας α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Ἀλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποικιῶν α´,
Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῆς πολιτείας α´ β´,
〈Περὶ〉 οἰκονομίας α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α´,
Περὶ ἐπιστημῶν α´,

Περὶ ἐριστικῶν α´ β´,
Λύσεις ἐριστικαὶ δ´,
Διαιρέσεις σοφιστικαὶ δ´,
Περὶ ἐναντίων α´,
Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α´,
Περὶ ἰδίων α´,

[22] Della giustizia, in quattro libri;
Dei poeti, in tre libri;
Della filosofia, in tre libri;
Il politico, in due libri;
Della retorica o Grillo, in un libro;
Nerinto, in un libro;
Il sofista, in un libro;
Menesseno, in un libro;
Sull'amore, in un libro;
Il simposio, in un libro;
Sulla ricchezza, in un libro;
Protrettico, in un libro;
Dell'anima, in un libro;
Della preghiera, in un libro;
Della nobiltà di natali, in un libro;
Del piacere, in un libro;
Alessandro o Delle colonie 64* in un libro;
Sul regno, in un libro;
Sull'educazione, in un libro;
Del bene, in tre libri;
Estratti dalle «Leggi» di Platone, in tre libri;
Estratti dalla «Repubblica» di Platone, in due libri;
Dell'economia domestica, in un libro;
Dell'amicizia, in un libro;
Del patire o aver patito, in un libro;
Delle scienze, in un libro;
Questioni eristiche, in due libri;
Soluzioni di questioni eristiche, in quattro libri;
Divisioni sofistiche, in quattro libri;
Sui contrari, in un libro;
Sulle specie e sui generi, in un libro;
Degli attributi propri, in un libro;