[35] λέγεται δ' ὅτι καὶ Ἀντισθένης μέλλων ἀναγινώσκειν τι τῶν γεγραμμένων αὐτῷ παρεκάλεσεν αὐτὸν παρατυχεῖν. καὶ πυθομένῳ τί μέλλει ἀναγινώσκειν, εἶπεν ὅτι περὶ τοῦ μὴ εἶναι ἀντιλέγειν˙ τοῦ δ' εἰπόντος˙ "πῶς οὖν σὺ περὶ αὐτοῦ τούτου γράφεις;" καὶ διδάσκοντος ὅτι περιτρέπεται, ἔγραψε διάλογον κατὰ Πλάτωνος Σάθωνα ἐπιγράψας˙ ἐξ οὗ διετέλουν ἀλλοτρίως ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους.


φασὶ δὲ καὶ Σωκράτην ἀκούσαντα τὸν Λύσιν ἀναγιγνώσκοντος Πλάτωνος, "Ἡράκλεις," εἰπεῖν, "ὡς πολλά μου καταψεύδεθ' ὁ νεανίσκος." οὐκ ὀλίγα γὰρ ὧν οὐκ εἴρηκε Σωκράτης γέγραφεν ἁνήρ.

[35] Si dice che anche Antistene 105* volendo recitare in pubblico una sua opera invitò Platone ad intervenire. Chiedendogli che cosa intendesse leggere, Antistene rispose: «Uno scritto sull'impossibilità della contraddizione». Platone domandò: «Come dunque tu puoi scrivere intorno a questo argomento?», mostrandogli che l'argomento si contraddiceva, Antistene allora scrisse un dialogo contro Platone, intitolandolo Satone: 106* di qui ebbe inizio la costante reciproca inimicizia.
Dicono pure che Socrate, dopo aver sentito la lettura del Liside fatta da Platone, abbia esclamato: «Per Eracle! Quante menzogne mi fa dire il giovinetto».
107* Perché non poche affermazioni Platone attribuì a Socrate, pur non avendole questo mai fatte.