IV F 7

IV F 7 DIOG. LAERT. VI 48:
Ἡγησίου παρακαλοῦντος χρῆσαί τι αὐτῷ τῶν συγγραμμάτων, "μάταιος," ἔφη [scil. Diogenes Cynicus = V B 120], "τυγχάνεις, ὦ Ἡγησία, ὃς ἰσχάδας μὲν γραπτὰς οὐχ αἱρῇ, ἀλλὰ τὰς ἀληθινάς˙ ἄσκησιν δὲ παριδὼν τὴν ἀληθινὴν ἐπὶ τὴν γεγραμμένην ὁρμᾷς" [ = ARSEN. p. 207, 19-22].