[30] εἰς δὲ τὸν Δίωνα ὧδε (A. Pal. VII. 99)˙

δάκρυα μὲν Ἑκάβῃ τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ
Μοῖραι ἐπέκλωσαν δὴ τότε γεινομέναις,
σοὶ δέ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων
δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν.
κεῖσαι δ' εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς,
ὦ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων.

[30] E per Dione così: 92*


Lacrime ad Ecuba ed alle donne d'Ilio sin dalla nascita le Moire decretarono, allora. Su te, o Dione, che conseguisti la vittoria di belle imprese gli dèi riversarono ampie speranze. Tu giaci nella patria immensa, onorato dai cittadini, o Dione, che il mio animo rendesti furente d'amore.