[106] Ἡ συμβουλία διαιρεῖται εἰς τρία˙ ἔστι γὰρ αὐτῆς ἓν μὲν ἐκ τῶν παροιχομένων χρόνων λαμβανόμενον, ἓν δὲ ἐκ τῶν μελλόντων, ἓν δὲ ἐκ τῶν ἐνεστώτων. τὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν παροιχομένων παραδείγματα, οἷον τί ἔπαθον Λακεδαιμόνιοι πιστεύσαντες˙ τὰ δ' ἐκ τῶν παρόντων, οἷον ἀποφαίνειν τείχη ἀσθενῆ, δειλοὺς ἀνθρώπους, σῖτον ὀλίγον˙ τὰ δ' ἐκ τῶν μελλόντων, οἷον ταῖς ὑπονοίαις μὴ ἀδικεῖν τὰς πρεσβείας, ὅπως μὴ ἄδοξος ἡ Ἑλλὰς γένηται. τῆς ἄρα συμβουλίας τὰ μέν ἐστιν ἐκ τῶν παροιχομένων, τὰ δ' ἐκ τῶν παρόντων, τὰ δ' ἐκ τῶν μελλόντων. [106] I consigli si possono trarre o dal passato o dal futuro o dal presente. Il passato è ricco di esempi: si considerino le sofferenze degli Spartani per aver avuto fede negli altri; vanno considerate le esperienze del presente, come le mura della città abbattute e infrante, la vigliaccheria degli uomini, la scarsezza del vettovagliamento; ma nel prendere una decisione bisogna anche guardare al futuro; per esempio, non si dovrà mai ingiustamente ritenere sospette le ambascerie, perché l'Ellade conservi intatta la sua gloria. Dunque i consigli si traggono o dal passato o dal presente o dal futuro.