[85] καὶ αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς ἔθαψεν ἡ πόλις, καὶ ἐπέγραψαν (A. Pal. VII. 90)˙

κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει
ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον Ἴωσι μέγαν.

ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς (A. Pal. VII. 91)˙

τῇδε Βίαντα κέκευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν Ἑρμῆς
εἰς Ἀίδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον.
εἶπε γάρ, εἶπε δίκην ἑτάρου τινός˙ εἶτ' ἀποκλινθεὶς
παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον.

Ἐποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη, εἰς ἔπη δισχίλια. τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ εὐδοκίμησε τάδε (Bergk III. 199)˙

ἀστοῖσιν ἄρεσκε πᾶσιν, ἐμ πόλει ᾇ κε μένῃς˙
πλείσταν γὰρ ἔχει χάριν˙ αὐθάδης δὲ τρόπος
πολλάκι βλαβερὰν ἐξέλαμψεν ἄταν.

[85] La città gli rese splendidi onori e iscrissero sul suo sepolcro: 228*

Biante, nato nell'inclita terra di Priene, dei Ioni ornamento sovrano, questa pietra copre.

Il nostro epitafio è questo: 229*

Qui racchiudo Biante che coperto di canuta vecchiezza all'Ade placidamente Ermes addusse. Difese, un amico difese: 230* poi reclinato il capo tra le braccia di un fanciullo, nel lungo sonno si stese.


Compose un poema di duemila versi sulla Ionia, in qual modo potesse divenire specialmente prospera. 231* Delle sue canzoni che erano cantate nei conviti ebbe speciale rinomanza questa: 232*

Piaci a tutti i cittadini, nella città in cui tu rimanga, ché il piacere a tutti riscuote moltissimo favore; un carattere scontroso fa rifulgere spesso rovinosa sciagura.