[85] Τῆς ἰατρικῆς ἐστιν εἴδη πέντε˙ ἡ μὲν φαρμακευτική, ἡ δὲ χειρουργική, ἡ δὲ διαιτητική, ἡ δὲ νοσογνωμονική, ἡ δὲ βοηθητική. ἡ μὲν φαρμακευτικὴ διὰ φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ χειρουργικὴ διὰ τοῦ τέμνειν καὶ καίειν ὑγιάζει, ἡ δὲ διαιτητικὴ διὰ τοῦ διαιτᾶν ἀπαλλάττει τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ νοσογνωμονικὴ διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα, ἡ δὲ βοηθητικὴ διὰ τοῦ βοηθῆσαι εἰς τὸ παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος. τῆς ἄρα ἰατρικῆς ἡ μέν ἐστι φαρμακευτική, ἡ δὲ χειρουργική, ἡ δὲ διαιτητική, ἡ δὲ βοηθητική, ἡ δὲ νοσογνωμονική. [85] Della medicina sono cinque le specie: la farmaceutica, la chirurgica, la dietetica, la diagnostica, infine la medicina del pronto soccorso. La farmaceutica cura i morbi con i farmaci, la chirurgica sana col tagliare e col cauterizzare, la dietetica rimuove i morbi prescrivendo un regime, la diagnostica col riconoscere la natura dell'infermità, la medicina del pronto soccorso rimuove il dolore con rimedi immediati. Della scienza medica dunque si distinguono la farmaceutica, la chirurgica, la dietetica, la diagnostica e quella del pronto soccorso.